Kuba - tirkiz Kariba


Predavanje je održano 30.01.2013. u Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu.