Havana - kolonijalna i savremena


Predavanje je održano 17.07.2013. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.